GLS API / FTP

Pomocí této služby můžete zaslat Váš balíček přímo na některé odběrné místo (ParcelShop), kdekoliv v České Republice a tak se ještě více přiblížit potřebám a možnostem Vašich zákazníků. Pro úspěšnou implementaci této služby je nutné znát unikátní označení vybraného ParcelShopu. Toto číslo pak zašlete jako parametr dané služby způsobem, kterým s námi běžně komunikujete. K získání takovéhoto čísla je možné postupovat několika způsoby.

 

1.   Vlastní řešení

Informace o všech odběrných místech si můžete stáhnout v XML souboru a vytvořit si tak své vlastní řešení. Z odkazu níže, je možné každý den aktualizovat seznam našich partnerů – z důvodu ochrany serveru před přetížením je možné tuto aktualizaci provést pouze jednou za den.

https://datarequester.gls-hungary.com/glsconnect/getDropoffPoints.php?ctrcode=CZ&updated=2015-04-01T12:00:00

Za proměnnou „updated“ dosazujte datum a čas poslední aktualizace, který je uvedený v XML souboru. Tento údaj zadávejte ve formátu

YYYY-mm-ddTHH:ii:ss

 

kde:

YYYY – rok

mm – měsíc ve dvoumístném tvaru (09, 10, …)

dd – den ve dvoumístném tvaru

T – pevný znak, nic nedosazovat

HH – hodiny (ve 24 hodinovém formátu)

ii – minuty ve dvoumístném tvaru

ss – sekundy ve dvoumístném tvaru

 

2.   Odkazem

Umístěte na Vaše stránky tlačítko/link na naše rozhraní pro výběr ParcelShopu a nechte si od této stránky vrátit informace o ParcelShopu, který si zvolí přímo Váš zákazník na přehledné mapě. Tomuto rozhraní můžete předat také Vaše data (například vyplněný formulář) a rozhraní je vrátí spolu s informací o vybraném ParcelShopu.

Mapu naleznete na

http://help.gls-czech.cz/cs/maps

 

pokud chcete přiblížit konkrétní místo, jako je například bydliště zákazníka, aby si mohl snáze vyhledat nejbližší ParcelShop, do proměnné p vložte adresu ve tvaru ulice,město. Odkaz pak může vypadat například následovně:

http://help.gls-czech.cz/cs/maps?p=Prumyslova,Jihlava

 

v tomto režimu stránka stále není schopna vrátit žádná data a může tak sloužit pouze k tomu, aby uživatel přepsal identifikační číslo ParcelShopu ručně. Pokud chcete, aby stránka skutečně něco vracela, je nutné proměnnou find nastavit do jedné.

http://help.gls-czech.cz/cs/maps?find=1

 

Pokud si chcete nechat vrátit data spolu s informacemi o ParcelShopu, můžete tato data vložit do proměnné var. Přičemž dvojici klíč, hodnota oddělte rovnítkem, tyto dvojice pak oddělte svislou čarou | (pajpa, roura …).

http://help.gls-czech.cz/cs/maps?var=|jmeno=Jméno|prijmeni=Příjmení

 

Po návratu naleznete v proměnné jmeno hodnotu ‘Jméno‘ a v proměnné prijmeni hodnotu ‘Příjmení‘ atd. Spolu s tím, budou připojeny následující proměnné, které obsahují informace o ParcelShopu.

 

id            – identifikační číslo ParcelShopu, nutné pro objednání služby

name     – název ParcelShopu

address – adresa (ulice č.p.)

city        – město

zipcode – poštovní směrovací číslo

 

Pro objednání služby stačí znát pouze ID ParcelShopu. Ostatní informace můžete poskytnout zákazníkovi například v emailu, SMS zprávě, nebo jiným způsobem, který uznáte za vhodný.

 

Přiklad:

<Services>

  <Service Code="PSD">

    <Info>

      <ServiceInfo InfoType="INFO" InfoData="26711-GLSCZ_DEPO47" />

    </Info>

  </Service>

</Services>