GLS Connect

 

Aplikaci naleznete ke stažení zde.

 

DŮLEŽITÉ: Pro instalaci je třeba být přihlášen jako administrátor!

 

Pro správnou instalaci programu GLS Connect postupujte tímto způsobem:

 

Zvolte cílovou složku pro instalační soubor.

 

 

Tlačítkem „Next“ přejděte k dalšímu kroku.

 
 
Pro další krok je potřeba zaškrtnout tlačítko "I Agree" kterým vyjadřujete svůj souhlas s licenčními podmínkami a přejděte k následujícímu kroku tlačítkem „Next".
 
 

V následujícím kroku vás program vyzve ke zvolení složky pro instalaci.

Kliknutím na tlačítko "Browse..." můžete zvolit jinou složku pro instalaci.

POZOR! Do jiné složky instalujte pouze v nutných případech. Jestliže program nainstalujete do nevhodné složky, program nemusí fungovat správně.

 

Doporučení: Program musí být instalován do složky, do které má uživatel právo instalovat a číst z ní (při nedostatečných právech program nebude pracovat správně).

 
Po nastavení a kontrole všech voleb klikněte na tlačítko "Next

 

 

 
 
 
Pro spuštění instalace přejděte tlačítkem "Next" k dalšímu kroku.
 
 
Vyčkejte, než proběhne instalační proces.
 
 

Pokud instalace proběhla úspěšně, můžete okno zavřít tlačítkem „Close“

Po ukončení instalace naleznete ikonu pro spuštění programu na ploše.

 

 

 

Pro běžného uživatele je potřeba do složky kde je nainstalován program nastavit práva pro čtení a zápis.