GLS Connect

 

Importování kontaktů:

 

V hlavním menu naleznete záložku "Základní údaje/Importování kontaktů", která vám pomůže rychle importovat databázi klientů. Můžete volit ze dvou typů souborů:

 

1.)  CSV, údaje jsou oddělené středníkem

2.)  MDB (Microsoft Data Base)


Vzor dat pro import naleznete 
zde.

Po spuštění průvodce importu klikněte na "Dále".

1) Zvolte typ importovaného souboru (CSV, MDB).

2) Zvolte místo pro umístění souboru

3) Pokud je soubor MDB chráněn heslem, zadejte uživatelské jméno a heslo.

4) Import z csv souboru je odlišný od importu z MDB souboru viz. níže CSV soubor

Zvolte potřebnou znakovou sadu (Kódová str.) a znak (Oddělovač), který odděluje jednotlivé záznamy. V normálním CSV souboru je oddělovačem středník (;). Vpravo dole ve žlutém poli naleznete náhled. V tomto náhledu musí být všechny údaje čitelné. Pokud nejsou, je zapotřebí změnit Znakovou sadu (Kódová str.). Pokud CSV soubor neobsahuje hlavičku, tak zatrhněte možnost „Bez hlavičky”. Hlavička je pojmenování (nadpis) v prvním řádku tabulky/souboru (viz obrázek níže – referenční číslo, jméno..

 

 

Pokračujte k dalšímu kroku tlačítkem „Dále“.

V dalším kroku přiřaďte daná pole (sloupce z importované tabulky). 

Povinná pole jsou označena *.

Podmínky pro import:

Pole "Krátké jméno": max. 20 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Jméno": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Ulice": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Město": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "PSČ": max. 20 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Stát": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Kontaktní osoba": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Telefonní číslo": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Emailová adresa": vyplnění je nepovinné.

 

Pokračujte stisknutím tlačítka „Dále

 

 

V dalším kroku proběhne kontrola dat. Pokud jsou všechna data v polích správná, zobrazí se hláška „Údaje byly úspěšně importovány”.

Špatně vyplněné pole se zvýrazní červeně a je třeba jej manuálně opravit nebo v případě nepovinné informace vynechat.

 

  

Po potvrzení volby tlačítkem „OK“ jsou kontakty importované. Pokud budete adresář nahrávat (doplňovat) častěji, můžete si toto nastavení uložit. Pokud jej uložíte, budete mít při dalším importu možnost výběru uloženého nastavení. Uložených nastavení můžete mít několik. Při importu s uloženým nastavením musí zůstat zachována původní cesta k souboru (místo uložení souboru), název souboru a názvy polí.

MDB soubor

V prvním kroku vyberte MDB soubor a připojte se k databázi. Pokud je databáze zabezpečená, zadejte uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko „Připojit“. 

 V dalším kroku vyberte danou tabulku z databáze, která obsahuje údaje k importu.

 

Po výběru stiskněte „Dále”.


 

 

V dalším kroku přiřaďte pole (sloupce z importované tabulky).

Povinná pole jsou označena *.

Podmínky pro import:

Pole "Krátké jméno": max. 20 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Jméno": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Ulice": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Město": max. 255 znaků, musí být vyplněno.

Pole "PSČ": max. 20 znaků, musí být vyplněno.

Pole "Stát": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Kontaktní osoba": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Telefonní číslo": max. 255 znaků, vyplnění je nepovinné.

Pole "Emailová adresa": vyplnění je nepovinné.

 

Pokračujte stisknutím tlačítka „Dále”.

 

 

V tomto kroku proběhne kontrola dat. Pokud jsou všechna data v polích správná, zobrazí se hláška „Údaje byly úspěšně importovány”. Pokud se nezobrazí, je zapotřebí v okně opravit potřebné údaje

zvýrazněné červeně manuálně, nebo údaj vynechat, v případě, že není povinný.

  

Po potvrzení volby tlačítkem „OK“ jsou kontakty importované. Pokud budete adresář nahrávat (doplňovat) častěji, můžete si toto nastavení uložit. Pokud jej uložíte, budete mít při dalším importu možnost

výběru uloženého nastavení. Uložených nastavení můžete mít několik. Při importu s uloženým nastavením musí zůstat zachována původní cesta k souboru (místo uložení souboru), název souboru a názvy polí.

 

Exportování kontaktů:

 

Databázi klientů můžete exportovat v menu "Základní údaje/Exportování kontaktů".

Údaje se exportují do souboru CSV (tento formát lze otevřít jakýmkoli MS Excel).

Export probíhá v jednom kroku, zadáte pouze jméno a umístění souboru.


 

Vymazání všech kontaktů:

Důležité: Po kliknutí na tuto volbu budou všechny kontakty z databáze smazány.

Heslo pro mazání kontaktů je předvoleno na „1116”. Změnit ho můžete v menu "Nastavení/Změna hesla pro mazání kontaktů".